За Нас

ВЕКАР Груп  съчетава в себе си съвкупност от поредица фирми специализирани в различен спектър на дейности. Като основно представляващо дружество е ВЕК-АР ЕООД в партньорство с ТУР БЕМОЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД – туроператорска агенция (РК-01-7512).

Фокусът на фирмата е насочен към насърчаването и развитието на инвестициите в България. Мисията ни е да привличаме нови инвеститори, в различни сектори на Българската икономика. Методите ни са индивидуални и комплексни и предлагат цялостно обслужване на индивидуални и корпоративни клиенти.

Ние подпомагаме стартиращите проекти и гарантираме успешното им развитие, в резултат на това се създават нови работни места и успешно се развива пренасянето на ноу-хау от различни чуждестранни сфери. Нашият опит ни помага да инфилтрираме това ноу-хау по начин, който да е успешен за развитието на дадения бизнес и успешното му напасване спрямо Българският икономически и юридически профил.

Нашата компания предоставя на своите клиенти подробна информация относно България като бизнес и геополитическа локация. Ние предлагаме пълно информационно обслужване, в това число макроикономически анализ на исканата дейност, информация и оценка на бизнес имоти, както и инвестиционни парцели, пълен анализ на инвестиционен обект – категоризация на положителни и отрицателни страни, юридически консултации, съвети по отношение на административни услуги и процедури, информация по отношение на регионални особености – демографско развитие, ръст на безработицата, ниво  на средна работна заплата, наличност на висококвалифициран персонал, ниво на средна образователна степен за региона. Ние подпомагаме идентифицирането на фирми подизпълнители, доставчици, анализираме нивото на конкурентно способност на бизнеса и потенциалното му развитие в конкретен регион на България.

НАШИЯТ ЕКИП

Д-р Пламен Теодосиев – Управител.

Д-р Теодосиев има дългогодишен международен опит, представлявал е интересите на Рпублика България в Република Турция, в частност има прекарани няколко мандата в димпломатическите мисии на Република България в гр. Истанбул и гр. Одрин, като е заемал различни позиции – като Вице-консул, Консул и Генерален Консул. В рамките на тези години, прекарани извън страната е придобил опит и квалификация, като експерт по отношение на Република Турция, развитие на двустранните отношения и разрешаване на проблемните въпроси между двете страни, експерт по турски език.  Специализирал е международни отношения и външнотърговска дейност към Института за следдипломна квалификация към УНСС. През 2012г. Успешно завършва втора магистратура – „Защита на културно историческото наследство” в Университета по библиотекознание и информационни технологии и по настоящем успешно защитил Докторска степен на тема „Ролята на консулските отношения при защитата на културно-историческо наследство в Източна Тракия”. Има богат опит в сферата на Българската икономическа среда, Международните проекти и успешното осъществяване на проекти по европейски програми.

ЛЕГЕНДА
АДРЕС

Str. Kozloduy 114,
Sofia,Bulgaria 1000

КОНТАКТИ

info@vekargroup.com

+359 886 560 009
+359 2 426 9757

© 2011 - 2020 by VEKAR GROUP